inside
Kermi ventieltechniek & hydraulische inregeling

Ventieltechniek voor radiatoren

Verstopt achter de thermostaatkop is het eigenlijke ventiel weliswaar van buitenaf niet zichtbaar, maar dit vermindert echter niet de betekenis daarvan voor het optimaal functioneren van de radiator. In alle radiatoren van Kermi zorgt moderne ventieltechniek voor de gevoelige regelbaarheid, warmtecomfort en energierendement. Daarmee zorgt Kermi voor nieuwe maatstaven binnen de radiatorventieltechniek – vooral ook met het oog op een vereenvoudigde hydraulische inregeling.

Kermi ventieltechniek

Hydraulische inregeling algemeen

De hydraulische inregeling van de buisleidingen in gebouwen is een economische en ecologische noodzaak. Dit wordt ook in de gelden DIN-normen en verordeningen vereist. Alleen een radiator die met voldoende cv-water wordt doorstroomd, kan het benodigde warmtevermogen afgeven.

Onder de hydraulische inregeling verstaat men de begrenzing van de volumedoorstroming van het cv-water op die waarde, welke overeenkomt met de warmtevraag van de afzonderlijke radiatoren van de installatie. Elk verwarmingssysteem met lokaal gescheiden warmteopwekking en warmte-afgifte aan het te verwarmen gebied wordt geconfronteerd met het probleem van de behoefte-afhankelijke warmteverdeling.

Het vandaag de dag gebruikelijke pompwarmwatersysteem moet alle warmte gelijkmatig naar behoefte over alle te verwarmen ruimten verdelen. Deze warmteverdeling vraagt om een watervolumestroom, die zich afhankelijk van het verwarmingsvermogen over het leidingnet verdeeld. Dit is echter maar in zeldzame situaties het geval. Volgens het principe van de minste weerstand stroomt het van de warmtebron komende cv-water via de kortste route terug naar de verwarmingscentrale. Deze route verloopt in de regel door de dichtst bij de circulatiepomp gelegen radiatoren in het leidingnet. Daardoor worden door verder van de centrale en hydraulisch ongunstiger gelegen radiatoren niet voldoende met cv-water doorstroomd. Als gevolg daarvan worden ververwijderde ruimten onvoldoende verwarmd terwijl ruimten in de nabijheid van de verwarmingscentrale worden oververhit.

De praktijk laat zien dat dit probleem vaak verkeerd wordt ingeschat. Vaak worden te kleine pompen, te geringe aanvoertemperaturen of een te kleine warmtebron als oorzaak voor de gebrekkige warmteverdeling aangegeven. Dus worden er te grote pompen ingebouwd, wordt de aanvoertemperatuur oververhoogd of wordt de verwarmingsregeling aangepast. De effecten daarvan zijn stromingsgeluiden in het verwarmingssysteem, oververhitte ruimten en ruimten met gebrekkige verwarming. Bovendien is daaraan een verhoogd energieverbruik voor de warmteopwekking en warmteverdeling verbonden. Alleen door een hydraulische inregeling, bijvoorbeeld door instellen van de juiste kv-waarden, die voor alle radiatoren in een warmteverdelingsnet bij benadering dezelfde weerstanden genereert, is dit probleem met optimaal energieverbruik op te lossen.

Installatie met correct uitgevoerde hydraulische inregeling

kv-instelling op ventiel correct uitgevoerd zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het cv-water.

Bij Kermi ventielradiatoren voor conventionele installaties af fabriek aanwezig.

Installatie met ontbrekende hydraulische inregeling

kv-instelling op de ventielen op "vol geopend"

De onderste radiator (rood) wordt te veel gevoed terwijl de bovenste radiator te weinig wordt gevoed.

Verwarmingssysteem met hydraulische inregeling

 

 

De voordelen van de hydraulische inregeling:

 • Energiebesparing (tot 6 %)
 • Milieubescherming (CO2-besparing)
 • Comfort (niet te veel en te weinig, geen geluiden uit de radiator)
 • Voldoen aan de geldende bepalingen en controle via de documentatie (bijv. Energiepas, EN 15378, EN 18599)
 • Voldoet aan de verplichting tot hydraulische inregeling conform VOB en EnEV
 • Benutting van het rendement van energiezuinige warmtebronnen
Verwarmingssysteem zonder hydraulische inregeling

Hydraulische inregeling en KfW-subsidie

De ventielvoorinstelling af fabriek is een erkende benaderingsmethode voor de hydraulische inregeling van radiatorkranen conform de beschrijving van de "Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft, VdZ e.V.". Daarmee wordt aan de voorwaarden voor de actuele subsidieprogramma's voldaan.

 

Kermi ventielen met instelling af fabriek

Kermi ventielen met instelling door Kermi af fabriek

Uitgebreide informatie over de Kermi ventielraadgever voor ventielradiatoren in het actuele document

Kermi ventielraadgever

Kenmerken en voordelen

Kermi ventielradiatoren zijn af fabriek, afhankelijk van het verwarmingsvermogen, uitgerust met een vooraf ingestelde, verstelbare thermostaat. Met de standaard ingebouwde thermostaten zijn 8 kv-hoofdinstellingen en 7 tusseninstellingen mogelijk. Voor een, over het gehele vermogensspectrum nagenoeg gelijkblijvende regelkwaliteit worden bij kleine radiatoren fijnregelthermostaten gebruikt. Voor de kv-voorinstelling af fabriek worden 5 van de mogelijke 15 instellingen gebruikt. De kv-voorinstelling af fabriek is afgestemd voor conventionele cv-installaties (bijv. in een- en tweegezinswoningen) bij een verschildruk (Δp) van 100 mbar.

Opmerking bij eenpijpsysteem:
Wanneer de ventielradiator voor een eenpijpsysteem wordt gebruikt, moet de thermostaat op stand "8" worden gedraaid.

Thermostaat V3K / V4K / V6K-S

 • met 8 hoofdinstellingen en 7 tussenstanden van de mogelijke kv-waarden

Voortdurend openende instelregeling en dus traploos instelbaar

 • nauwkeurigere afstemming mogelijk
 • betere reinigingsmogelijkheid (spoelen) van de inzetstukken
 • minder gevoelig voor storingen

Twee verschillende ventielmaten

 • betere regelkwaliteit, ook bij kleine radiatoren

kleuridentificatie van de ventielen – afhankelijk van de kv-waarde

 • kv-waarde direct herkenbaar
 • reserveonderdeel (wordt altijd met volledige opening geleverd) kan gemakkelijk worden aangepast

certificering conform EN 215

 • Registratienummer 6T0002 + 6T0006

 

Voordelen ventielvoorinstelling af fabriek

Punt 1

Bij cv-installaties tot 500 m² effectief oppervlak resp. met een totale lengte van alle deelsecties in aanvoer en retour minder dan 100 m nagenoeg ideale hydraulische inregeling.

Punt 2

Gemiddeld tot 6 % energiebesparing

Punt 3

Voldoet aan de verplichting tot hydraulische inregeling conform VOB deel C/DIN 18380.

Punt 4

Voldoet aan de verplichting EnEV voor uitvoeren van de hydraulische inregeling.

Punt 5

Voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring van de KfW en de BAFA. Geen subsidies of kredieten zonder hydraulische inregeling!

Punt 6

Positief effect op de gebouwenergiepas.

Punt 7

Correcte werking van de cv-installatie.

Punt 8

Grotere klanttevredenheid – minder reclamaties.

Punt 9

Tijdbesparing voor ontwerpers en installateurs.

Aansluitkoppeling met geïntegreerde thermostaat

Kermi ventielkraanblok – de aansluitkoppeling met geïntegreerde thermostaat

De ventielkraanblok voor Kermi radiatoren met 50 mm-aansluiting

Voor alle radiatoren met een 50 mm-aansluiting levert Kermi als toebehoren een ventielkraanblok. De alternatieve aansluitkoppeling met geïntegreerde thermostaat en instelbare bypass, voor omschakeling van twee- naar eenpijpbedrijf. Leverbaar zijn hoek- en rechte modellen, elk met standaard een decoratief afdekpaneel. Zo verandert een compacte uitvoering in een ventielradiator met een hoogwaardige, harmonisch op de radiator afgestemde, aansluitsituatie.

 • Geïntegreerde thermostaat, van beide zijden aanstroombaar, d.w.z. aanvoer links of rechts mogelijk
 • Afsluitbare bypassfunctie, voor twee- en eenpijpsystemen.
 • Aansluitmaat 50 mm, afsluiting naar radiator via ventiel en spindel
 • Hoek- of recht model, standaard met afdekpaneel
 • Afdekpaneel in wit (RAL 9016), afgewerkt in chroom of roestvrij staal