inside
Wetten en normen
Hände auf Laptop-Tastatur

VDI 6036 De nieuwe richtlijn voor radiatormontage

VDI 6036. Een aanmerkelijke vooruitgang op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid.

In geval materiële of persoonlijke schade kunnen alle betrokken ondernemingen en personen op enige wijze worden vervolgd. Om de betrokkenen beter gerechtelijk te beschermen heeft de "Verein Deutscher Ingenieure" en richtlijn VDI 6036 ontworpen voor de bevestiging van radiatoren. Deze moet ontwerpers en installateurs bij de berekening van mogelijke extra belastingen op radiatoren ondersteunen, om in de toekomst een zo groot mogelijke betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen.

Innovatieve bevestigingstechniek, die volledig voldoet aan de eisen van VDI 6036.

Kermi heeft haar bevestigingsprogramma gericht op hoge draagkracht, optimale stabiliteit en maximale veiligheid. Compleet geconstrueerd in eigen huis: met de tientallen jaren know-how van specialisten
know-how van specialisten. Absoluut conform de VDI 6036. Met ingecalculeerde misbruikrisico's en daarmee ook voor meer rustgevende zekerheid voor ontwerpers en installateurs.

Permanente stabiliteit – absolute voorwaarde voor veiligheid in de praktijk.

Elke dag worden radiatoren blootgesteld aan fysieke contacten. In de woning, op de werkplek, in scholen, stations, luchthavens, foyers. . . Daarbij is misbruik in werkelijkheid geen uitzondering. Vaak door nalatig of zelfs opzettelijk misbruik. Van het onschuldig leunen tegen de bovenkant van de radiator, via spelende schoolkinderen die op de radiator gaan zitten of daarop klimmen, tot een hoge belasting door een menigte tijdens een evenement of een brandalarm. In extreme gevallen kunnen de radiatoren losraken en door het gewicht ernstige schade veroorzaken. Hoe groot het gevaar voor een schade daarbij telkens is, hangt vooral af van de constructie, draagkracht, stabiliteit en veiligheid van de radiatorbevestiging.

VDI 6030 De nieuwe warmte

Goede redenen voor een modernisering

Merkbaar meer comfort en behaaglijkheid:

Geen tekortkomingen meer op het gebied van comfort, zoals koude straling en dalende luchtstromen.

Nieuw design en modern uiterlijk:

De verscheidenheid van moderne radiatoren zorgt voor een vrijwel onbeperkte verscheidenheid aan ontwerpen met multifunctioneel gebruik.

Veilig en duurzaam:

Moderne radiatoren zorgen voor een nieuwe kwaliteit en veiligheid.

Zuinig, gezond en hygiënisch:

De lage-energietechnologie biedt naast besparingen een gezond niveau van comfort dankzij een evenwichtig binnenklimaat.

Waardevermeerdering voor onroerend goed:

Modernisering met nieuwe radiatoren leidt tot een waardevermeerdering, vooral voor oudere huizen.

Meer informatie over dit thema vindt u op www.thermische-behaglichkeit.de of in het PDF-bestand dat u hier kunt downloaden.

Brochure

 

VDI 3805

De VDI 3805 bepaalt de gegevensstructuur van de productspecificaties voor de complete TGA en biedt de softwaregebruiker zodoende via de fabrikant toegang tot actuele productspecificaties met betrekking tot de technische producteigenschappen maar ook de geometrische weergave in CAD-programma's.

Uitgaven voor radiatoren

Blad 1 (oktober 2011) = vervanging van productgegevens in de TGA-documenten
Blad 6 (mei 2004) = vervanging van productgegevens in de TGA-radiatoren

Kermi engageert zich al vanaf het begin van de jaren 90 voor BDH- resp. VDI-richtlijnen in combinatie met de normalisering van productbasisgegevens. Met de introductie van de BDH-radiatorgegevenssets kunnen de fabrikanten en ontwerpers aanzienlijke besparingen realiseren in het projectwerk en de kwaliteit van de aanbestedingen verbeteren. In het kader van de zegerijke opmars van de CAD-gebaseerde planning werd de BDH-gegevensset vervangen door het VDI 3805-gegevensformaat. Kermi had een leidende rol in de ontwikkeling van deze moderne gegevensrichtlijn. Vandaag zijn er in de HVAC-omgeving meer dan 20 VDI 3805-gegevensbladen voor verschillende groepen van goederen ( www.vdi.de/3805 ).

De VDI 3805 stelt de HVAC-fabrikanten in verschillende fabrieken in staat om snel en efficiënt productgegevens van hoge kwaliteit van verschillende softwaretoepassingen ter beschikking te stellen. Zo beschikken de ontwerpers altijd over actuele gegevens van een groot aantal leveranciers in hun software. Hierdoor stijgt de planningskwaliteit en -zekerheid. Een win-win-effect voor de gehele sector en voor onze klanten. In de komende jaren verwachten we een opmars van de VDI 3805-gegevens in het internationale bedrijfsleven. Ook daarvoor is de VDI 3805 het correcte instrument.

Kermi stelt momenteel voor 4 categorieën van goederen in 3 talen VDI 3805-gegevens ter beschikking. Een belangrijke internationale expansie van de VDI 3805-catalogi is al aan de gang.

Verbeteringen

Hier vindt u enkele verbeteringen in de VDI 3805-gegevens in vergelijking met de BDH 2.0-gegevenssets

  • de weergave van de modelrijen kan worden geprioriteerddat wil zeggen dat de huidige modellen bovenaan worden geplaatst
  • het versiebeheer wordt verbeterd, dat wil zeggen dat nieuwe gegevenssets niet meer worden overschreven met nieuwe gegevenssets
  • alle prestatiegegevens worden volgens de EN 442 opgeslagen in de standaardwaarden volgens 75/65/20
  • Aansluitmogelijkheden kunnen worden opgeslagen en verminderde prestaties kunnen worden toegewezen
  • geometrische gegevens, bijv. inrichtingsgegevens, aansluitgegevens en werkruimte zijn beschikbaar
  • een toewijzing aan andere VDI-3805-bladen is mogelijk, bijv. radiatoren voor armaturen
  • intelligente gegevensstructuren ondersteunen de keuze van de juiste toebehoren
  • VDI 3805 ondersteunt moderne gegevensformaten zoals Datanorm, STLB Bau, EAN
  • de toegewezen afbeeldingen kunnen worden opgeslagen
  • de VDI-gegevensset is een TGA-oplossing die identieke gegevensstructuren ondersteunt voor de complete TGA

Kermi VDI 3805-gegevenssets

De eerste versie van de VDI-gegevens in verband met radiatoren met technische en geometrische gegevens is beschikbaar.

Referentiebron

De VDI 3805-bladeren kunnen via Beuth Verlag, Berlijn, www.beuth.de worden geraadpleegd.
Meer informatie op http://www.vdi3805.eu/

CE-prestatieverklaring